Vardagsrädsla

Den oro och rädsla som främst kvinnor beskriver för att vistas i det offentliga – kallas för vardagsrädsla. Det kan t.ex. vara att kvinnor väljer omvägar eller springer för att öka sin trygghet, när de går hem på kvällarna. Det är när kvinnor funderar över om det är “värt” att säga ifrån utifrån risken att utsättas för mer hot eller våld. Vardagsrädsla begränsar därför livsutrymmet för många kvinnor och unga tjejers liv.

Vardagsrädsla är inget vi föds med utan det det är något vi lär oss att känna. Den kan komma av att man någon gång blivit utsatt för våld eller trakasserier. Kvinnor får även höra från ung ålder att de inte ska röra sig ute eller gå ensamma när det är mörkt ute på kvällen och media rapporterar nästan uteslutande om överfallsvåldtäkter – vilket får dem att verka överrepresenterade trots att det inte stämmer. Fokuset hamnar alltså fel eftersom kvinnor inte ska behöva begränsa sin vardag och skuldbeläggas för brott som kan begås mot oss.
Fokus behöver flyttas från offer – till förövare. Tills vi når ett mer jämställt samhälle kan det kännas stärkande att lära sig fysiskt självförsvar och diskutera i ett separatistiskt rum om erfarenheter av vardagsrädsla – för att se att en inte är ensam.

Läs gärna mer om Vardagsrädsla hos
Brottsoffermyndigheten 
Tjejjouren 

Personer som känner oro för att utsättas för överfall eller misshandel efter ålder 2016
Andel (%) av alla i gruppen
Ålder Kvinnor Män
16-24 33 8
25-44 28 10
45-64 18 8
65-79 14 6
Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Personer som känner sig otrygga vid utevistelse sen kväll efter ålder 2016
Andel (%) av alla i gruppen
Ålder Kvinnor Män
16-24 34 8
25-44 32 9
45-64 26 9
65-79 33 9
Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Personer som väljer en annan väg eller färdsätt på grund av oro att utsättas för brott efter ålder 2016
Andel (%) av alla i gruppen
Ålder Kvinnor Män
16-24 34 9
25-44 29 8
45-64 19 7
65-79 14 6
Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Brottsförebyggande rådet (BRÅ)