För skolor

F.S.G har flera års erfarenhet av att hålla kurser i feministiskt självförsvar för ungdomar ute på skolor och fritidsgårdar. Sedan 2012 har vi haft flera samarbeten med många av Göteborgs stadsdelar. Bli en av dem – vi kommer gärna till just er skola! 

Kursupplägg för skolelever

Självförsvaret utgår från en feministisk analys av samhället, där vi vet att det främst är tjejer som utsätts för sexuella trakasserier, våld och känner vardagsrädsla. Polisen har rapporterat att skolan är platsen där ungdomar främst råkar ut för sexuella trakasserier
och Skolverket kallar för att förbättra arbetet mot sexuella trakasserier i skolan och för jämställdhet.

Vårt mål med feministiskt självförsvar är att tjejer ska få både ökad trygghet, självkänsla och självförtroende efter en kurs. Det leder också till att de både känner och vet att de har rätt att försvara sig. Utöver det får eleverna även förbättrad kunskap om sina juridiska rättigheter.

Vi ber alltid skoleleverna att fylla i en utvärdering så att vi kontinuerligt kan förbättra deras utbildning och upplevelse. Vi har då sett att hela 83% av tjejerna som fått möjligheten att lära sig feministiskt självförsvar i skolan upplever att de är mer säkra på sig själva efter utbildningen i jämförelse med innan – och de ger oss toppbetyg. 

Vårt arbetssätt är inriktat på praktiska övningar i form av slagtekniker, enkla rollspel och värderingsövningar. Under en kurs inkluderar vi följande tre delar:

Det fysiska självförsvaret

Vi lär ut fysiskt självförsvar i form av enkla slag, blockeringar, losstagningar och rörelseövningar samt verbalt självförsvar. Rösten är viktig både som ett sätt att ta sig ur farliga situationer men också för att hävda sig i vardagen. Det är vanligt att instruktören med hjälp av mitsar, låter gruppen kontrollerat prova på slag. Det ska simulera slag mot känsliga delar på kroppen för att på så sätt ta sig ur en våldsam situation. Andra exempel på övningar är lätta tekniker för att stöta bort någon som står för nära, antingen med röst, kroppsspråk eller slag där det är befogat. Vi avråder från att använda vapen (inkluderat ”pepparspray”, nycklar mellan fingrarna etc.), utan enbart använda sig av den egna kroppen. Gränssättningsövningar och rollspel där könsrollerna ifrågasätts är också vanligt i den här delen av passet. Fysiskt självförsvar och mentalt självförsvar hänger ihop och när tjejerna känner att de är värda att försvara kommer de också med större sannolikhet att försvara sig (verbalt eller fysiskt) både vid icke-våldsamma och våldsamma situationer.

Teoretisk kunskap

Vår teoretiska del innefattar juridik och feministisk teori. Exempel på ämnen som skoleleverna kan få lära sig om, diskutera eller genomföra reflektionsövningar på:

 • Berit Ås Härskartekniker och motstrategier (Läs mer om Härskartekniker här)
 • Fakta om sexualiserat våld (alltifrån trakasserier, tafsningar till våldtäkt).
 • Kvinnohistoria (Rösträtt och andra viktiga årtal).
 • Var och när tjejerna kan vända sig för stöd och hjälp.
 • Nödvärnsrätten.
 • Viktig statistik från Statistiska Centralbyrån och Brottsförebyggande rådet.
 • Internet och kränkningar/trakasserier online.
 • Diskussionsövningar kring vardagsrädsla och motstrategier (Läs mer om vardagsrädsla här).
 • Vad är en bra partner?
 • Eva Lundgrens förklaringsmodell: Normaliseringsprocessen. (Läs mer om Normaliseringsprocessen här)
 • Reflektera kring normer och den ojämställda fördelningen av talutrymme och uppmärksamhet från lärare mellan pojkar och flickor i skolan (Skolverket).

Systerskapet

Den tredje delen är till för att skapa systerskap och gemenskap. Ett mål är också att förstöra den skadliga och inkorrekta myten att tjejer inte kan komma överens eller samarbeta. Här använder vi oss ofta av värderingsövningar för att de som deltar på kursen själva ska få diskutera och komma fram till gemensamma lösningar. Vilken mängd teori och vilka slags diskussioner som instruktören använder sig av beror givetvis på sammansättningen av gruppen.

Vanliga frågor

Hur lång bör en kurs vara? – Rekommenderat är att en lektion är minst 1 timme. Vanligt är att vi ses en gång i veckan vid 6 tillfällen.

Hur många elever kan det vara i en grupp? – Vi vill ej att elevantalet överstiger 16 elever. Detta för att diskussionsklimatet ska bli bra och rummet ska kännas så tryggt som möjligt.

Vad för lokal behöver ni? – Vi behöver en del golvyta. Ett vanligt klassrum går bra, så länge bord och stolar lätt kan flyttas. Är det mycket insyn in i klassrummet/lokalen så behöver det kunna åtgärdas.

Obligatoriskt eller frivilligt?  – Ni som skola väljer själva om ni vill schemalägga kursen som obligatorisk för alla tjejer eller på elevens val. Det finns för- och nackdelar med båda.

Ska klassföreståndaren vara med? – Klassföreståndare eller annan lärare bör ej vara med under lektionerna (assistenter är ett självklart undantagna, men diskutera gärna med oss innan). Vill skolan ha sin egen personal på plats rekommenderar vi att det, i sådana fall, är skolkuratorn. Om så önskas lämnar vi en kort rapport efter varje lektion till vår kontaktperson på skolan. Vi kommer gärna och berättar om vår verksamhet för personal och föräldrar.

Har ni verksamhet för killarna? – F.S.G har ingen verksamhet för killar. Däremot tycker vi att det är viktigt att inte glömma bort killar i jämställdhetsarbetet. Göteborgs Stads budget 2017 säger också att ” Skolan ska också erbjuda aktiviteter gällande
maskulinitetsroller som riktar sig till pojkar.” Vi kan varmt rekommendera metodmaterialet Machofabriken och Män för jämställdhet.

Om vi har bokat och behöver boka om – hur gör vi då? – Ombokning av en lektion sker senast 48 timmar innan till vår telefon eller mail. Om inte, så tas full avgift ut.

Vi måste avboka hela kursen! – Avbokning av kurs görs senast 3o dagar innan kursstart. Senare avbokning kommer att faktureras med full avgift. Att omboka är såklart alltid möjligt om det sker enligt ovanstående förfarande.

Hur bokar vi? – Skicka ett mail till sjalvforsvar.goteborg@gmail.com, föreslå gärna datum direkt så gör vi vårt bästa för anpassa oss till era behov. Skicka med faktureringsadress i din bokning då faktureringen sker direkt vid kursbokningen.

Be oss gärna om en offert!