Välkommen

Feministiskt självförsvar går ut på att lära sig att sätta värde på sig själv och att ta tillbaka rätten till sin kropp. Vi lär oss helt enkelt att ta den plats vi har rätt till!

Till skillnad från vanliga judo- eller karatekurser handlar feministiskt självförsvar först och främst om att göra tjejer och kvinnor medvetna om sina möjligheter och rättigheter att försvara sig.

Även om det alltid är förövarens fel och ansvar att du blir utsatt för trakasserier eller övergrepp, kan det kännas tryggt att lära sig att hantera obekväma och hotfulla situationer i vardagen.

Känslan av att du faktiskt är värd att försvara och att du kan göra det med våld om du måste, stärker självförtroendet. Det gör att de som lärt sig feministiskt självförsvar ofta växer och får lättare att hävda sig – även i situationer som inte är direkt hotfulla.

Det feministiska självförsvaret utvecklas hela tiden genom att kvinnor och tjejer träffas och utbyter erfarenheter och upplevelser av att vara kvinnor och tjejer i dagens samhälle.

Varför feministiskt?
Feministiskt självförsvar utgår från en feministisk analys av samhället. Vi arbetar med att synliggöra att det finns problem i vårt samhälle som drabbar oss i stort och smått just för att vi är kvinnor och tjejer. Genom att dela erfarenheter med varandra ser vi att våra upplevelser och samhällets kvinnosyn hänger ihop. Tillsammans hittar vi sätt att hantera de situationer som vi möter i vår vardag.

Kvinnor är inte en homogen grupp men vi har alla erfarenheter utav könsmaktsordningen. Våra kurser riktar sig till alla som identifierar sig som tjejer och/eller socialiseras som tjejer.

Vad gör vi?
Feministiskt självförsvar handlar om mer än fysiskt självförsvar; det mentala och verbala självförsvaret är lika viktigt. Det handlar om att känna att vi är värda att försvara, att sätta gränser i olika situationer och relationer och att stötta varandra.

Genom övningar, lekar och teknikträning utvecklar vi tillsammans ett effektivt försvar.

Vi diskuterar och praktiserar systerskap och problematiserar könsmaktsordningen. Vi använder vår röst och tränar oss på att bli säker i vår egna kropp.

Det finns inga rätt eller fel sätt att försvara sig på – oavsett om vi pratar om ett fysiskt, verbalt eller mentalt försvar. Alla sätt som fungerar är rätt sätt.
Praktiskt
Vi lägger upp kursen efter gruppens förmågor. Vi håller kurser från 7 år – uppåt.
Du kan ha på dig vilka kläder du vill under en kurs.

Hur lång är en kurs?
Ni kan välja att få en försmak på vad feministiskt självförsvar är på 2 timmar, men rekommenderat är att ses vid flera tillfällen eller en hel dag. Detta för att få ett större helhetstänk och kunna gå djupare i både diskussioner och övningar.

 

Om F.S.G
Föreningen startades av ett gäng instruktörer 2007. Men har varit som mest aktiv från våren 2012. Vi utbildar våra egna instruktörer. Utbildningen hålls en gång per år. Utöver det ses vi instruktörer flera gånger per år för att vidareutbilda oss.

F.S.G är en religiöst och partipolitiskt obunden förening.