Teori

Målet med feministiskt självförsvar är att lära sig att sätta värde på sig själv och att ta tillbaka rätten till sin kropp. Vi lär oss helt enkelt att ta den plats vi har rätt till!

Det sträcker sig längre än det fysiska självförsvaret; det mentala och verbala självförsvaret är lika viktigt. Det handlar om att känna att vi är värda att försvara, att sätta gränser i olika situationer och relationer och att stötta varandra. Själva försvaret är byggt på en feministisk analys av samhället, där maktfördelningen är ojämställd mellan kvinnor och män . Ett sätt som det här visar sig på är mäns våld mot kvinnor – vilket är vårt främsta fokus.

Genom övningar, enkla rollspel, diskussioner och teknikträning utvecklar vi tillsammans ett effektivt försvar.

Exempel på vad en kurs kan lära dig:
– Att använda kroppsspråket, balansen, rösten och blicken som försvar.
– Härskartekniker och dess motstrategier. (Läs mer om härskartekniker här)
– Viktig statistik i relation till mäns våld mot kvinnor.
– Svaga punkter på en förövare och hur en utnyttjar det i fysiskt självförsvar.
– Hårda punkter på dig som du kan använda i fysiskt självförsvar.
– Lagen om sexuella trakasserier och rätten att anmäla.
– Försvar mot olika våldsscenarion.
– Förstå vardagsrädsla och att tillsammans utveckla strategier för att försöka minska den. (Läs mer om Vardagsrädsla här)
– Nödvärnsrätten och putativt nödvärn – när får jag använda självförsvar? (Läs mer om juridik här)
– Okej sex, samtycke, tjatsex – Vart går gränsen för våldtäkt?
– Använda Tre-stegs-metoden som försvar.
– Normaliseringsprocessen – (Läs mer om normaliseringsprocessen här)
– Vilka former mäns våld mot kvinnor kan ta. Det är inte enbart fysiskt och skiljer sig från mäns våld mot män.
– Gränssättningsövningar. Vi problematiserar fenomenet att kvinnor ska “stå ut” eller “ta det som en komplimang” när våra gränser överskrids. Tillsammans skruvar vi upp den inre rösten som säger “nej – det här är inte okej”.
– Systerskap och hur mycket starkare vi blir om vi står tillsammans.

Det fysiska självförsvaret är stärkande, ger självförtroende och ökad trygghet. Men det är också viktigt att trycka på att mäns våld mot kvinnor främst sker av en man som kvinnan känner och våldet sker inomhus. Den felaktiga bilden av förövaren som dyker upp ur busken sent på kvällen, som media hjälper till att måla upp, är skadlig då den ökar vardagsrädslan. Med självförsvar så kan kvinnors vardagsrädsla minska och kunskap kring mäns våld mot kvinnor öka (Läs mer om Vid misstanke om våld).

 

Anmälda brott 2015 – misshandel. I fall där kvinnan anmälde så var 88% av förövarna en bekant eller närstående, och 51% av dåden skedde i en bostad. I 18% av fallen var förövaren helt okänd och 18% av brotten begicks på en allmän plats.
Källa: Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 2015

Även om det alltid är förövarens fel och ansvar när de begår trakasserier eller övergrepp, kan det kännas tryggt att lära sig att hantera obekväma och hotfulla situationer i vardagen.

Känslan av att du faktiskt är värd att försvara och att du kan göra det med våld om du måste, stärker självförtroendet. Det gör att de som lärt sig feministiskt självförsvar ofta växer och får lättare att hävda sig – även i situationer som inte är direkt hotfulla.

Det feministiska självförsvaret utvecklas hela tiden genom att kvinnor och tjejer träffas och utbyter erfarenheter och upplevelser av att vara kvinnor och tjejer i dagens samhälle.

Varför feministiskt?
Feministiskt självförsvar utgår från en feministisk analys av samhället. Vi arbetar med att synliggöra att det finns problem i vårt samhälle som drabbar oss i stort och smått just för att vi är kvinnor och tjejer. Genom att dela erfarenheter med varandra ser vi att våra upplevelser och samhällets kvinnosyn hänger ihop. Tillsammans hittar vi sätt att hantera de situationer som vi möter i vår vardag.

Kvinnor är inte en homogen grupp men vi har alla erfarenheter utav könsmaktsordningen. Våra kurser riktar sig till alla som identifierar sig som tjejer och/eller socialiseras som tjejer.

Praktiskt
Vi lägger upp kursen efter gruppens förmågor. Vi håller kurser från 7 år och uppåt.
Du kan ha på dig vilka kläder du vill under en kurs.

Hur lång är en kurs?
Ni kan välja att få en försmak på vad feministiskt självförsvar är på 2 timmar, men rekommenderat är att ses vid flera tillfällen eller en hel dag. Detta för att få ett större helhetstänk och kunna gå djupare i både diskussioner och övningar.