FAQ

Q: Varför heter det feministiskt självförsvar?
A: Läs gärna mer under Teori

Q: Vad skiljer feministiskt självförsvar från vanligt självförsvar?
Feministiskt självförsvar inkluderar fler aspekter än bara fysiskt självförsvar. Det mentala och verbala är precis lika viktigt. Självförsvaret grundar sig i tre “ben”; Kunskap, handlingsberedskap och systerskap. Kunskapen inkluderar exempelvis juridik såsom nödvärnsrätten, skollagen och lagen om sexuella trakasserier – eftersom vi har rätt att försvara oss.
Handlingsberedskap kan vara verktyg för att hantera härskartekniker till fysiskt självförsvar i form av blockeringar, losstagningar, slag och knän. Systerskapet handlar om att stötta och backa varandra – och motverka splittring.
Feministiskt Självförsvar ger också ett tryggt rum – utan skuldbeläggning av offer eller förminskning av ens erfarenheter . Det är alltså betydligt fler aspekter som inkluderas i Feministiskt Självförsvar i jämförelse med en vanlig kampsportsklubb.

Q: Vad har ni för kurser/pass just nu?
A: Det bästa är att följa oss på Facebook eller skriva upp sig på vårt Nyhetsbrev för att hålla sig uppdaterad om pågående pass och kurser.

Q: Måste en vara feminist för att gå era kurser?
A: Nej. Syftet med feministiskt självförsvar är inte att få kursdeltagarna att identifiera sig/kalla sig för feminister. Att självförsvaret är feministiskt syftar på att det är utformat efter hur strukturer kring mäns våld mot kvinnor ser ut.
Varför det kallas feministiskt självförsvar förklaras mer utförligt under punkten “Varför heter det feministiskt självförsvar”.

Q: Hur ställer ni er till att Feministiskt Självförsvar kan anses vara att lägga ansvar och skuld hos offret, hellre än förövare?
Det är av yttersta vikt för oss att understryka under pass och kurser att: Det är aldrig någonsin den utsattas fel. Idag finns det flera fantastiska föreningar som arbetar mot machokultur och maskulinitetsnormer – vilket är extremt viktigt arbete.
Under tiden vi kämpar för ökad jämställdhet från båda hållen, så kan självförsvar öka självförtroende och minska vardagsrädsla. Det handlar alltså inte om att vi ska lära oss självförsvar för att ta ansvar för förövares brott – utan att sätta värde på sig själv och känna att en är värd att försvara. Självförsvaret kan också hjälpa en att lära känna sina egna gränser och att ta mer plats i det offentliga rummet.

Q: Hur kan ett pass/kurs se ut?
A: Feministiskt självförsvar består av både fysiskt, mentalt och verbalt självförsvar.
Det fysiska försvaret övar vi genom tekniker såsom olika typer av slag, knä, armbåge, blockeringar, losstagningar ur stående och liggande position, försvar mot att någon drar i ens hår/hijab osv.
Det mentala och verbala självförsvaret vävs in i både värderingsövningar, kroppsspråk, blick, hållning, röst, gränssättningsövningar, kunskap om lagstiftning osv.
Målet med självförsvaret är att en ska känna sig både värd, och veta att en har rätt till att försvara sig. Trygghet ska öka, vardagsrädsla minska. När våra gränser överskrids ska det tas på allvar.
Exempel på annat som kan inkluderas i en kurs är: strukturer bakom mäns våld mot kvinnor, samtycke, normaliseringsprocessen, sexuella trakasserier och härskartekniker.

Q: Hur lång är en kurs?
A. Ni kan välja att få en försmak på vad feministiskt självförsvar är under 2 timmar, men rekommendationen är att ses vid flera tillfällen eller en hel dag. Detta för att få ett bättre övergripande helhetstänk och kunna gå djupare i både diskussioner och övningar. Vi erbjuder både prova-på pass, längre kurser och intensivkurser.

Q: Vad för kläder ska en ha på sig?
A: Vi lägger upp kursen efter gruppens förmågor och håller kurser från 7 år – uppåt.
Du kan ha på dig vilka kläder du vill under en kurs, men gärna kläder som tillåter lite rörelse.

Q: Varför rekommenderar ni att inte basera sitt självförsvar på tillbehör t.ex. nycklar?
En del av det feministiska försvaret handlar om att förstå att ens kropp är kapabel till självförsvar och att vår kropp alltid finns med oss. Nackdelen med att förlita sig helt på ett objekt är att en kan känna sig hjälplös ifall det inte finns tillgängligt vid ett otryggt scenario.