Härskartekniker

Härskartekniker är olika metoder som män använder sig av för att behålla sin maktposition gentemot kvinnor. (Härskartekniker kan också användas av alla kön. Ex. chef mot anställd, vuxen mot barn osv) De kan vara en medveten eller omedveten handling.

I vårt självförsvar går vi in djupare på härskartekniker och deras motstrategier. Många uppskattar att kunna sätta ord på en orättvis behandling, som tidigare har känts fel men varit svår att definiera.

Teknikerna är identifierade av den norska socialpsykologen och riksdagsledamoten Berit Ås. De kan visa sig på olika sätt, och nedan följer några exempel.

 

Osynliggörande

härskarteknikOsynlighetsgörande
Osynliggörande kan vara när en kvinnas åsikter, erfarenheter, behov eller hela hennes person ignoreras. I vardagen kan osynliggörande handla om att en kvinnas förslag i en diskussion inte alls möter något gensvar, men att samma förslag möts med intresse och gillande när en man lite senare lägger det på bordet.

 

Förlöjligande

Förlöjligande kan vara när kvinnor blir föremål för löjeväckande skämt. Det är ett effektivt sätt att minska någons trovärdighet och handlingsutrymme. I stället för att lyssna på vad en kvinna säger eller gör, förflyttas fokus till något annat, exempelvis hennes person, utseende, dialekt eller hennes könstillhörighet.  Det kan också vara så att man möts av förlöjligande om man reagerar på en kränkning, t.ex. med “men det var ju bara ett skämt” eller  “det där var väl inte så farligt”. Kvinnans reaktioner förlöjligas och kränkningarna bagatelliseras.

 

Dubbelbestraffning

Dubbelbestraffning, eller “Damned if you do, damned if you don’t” är när kvinnor anses göra fel hur de än gör. Har utredaren skrivit ett för kort underlag är det för ytligt, har hon skrivit långt är det för omständligt. Är hon pratsam kallas hon för pladdrig, är hon tyst anklagas hon för att vara tillknäppt – hur hon än gör så duger det inte.

 

Undanhållande av information

Undanhållande av information kan vara när informella beslut fattas utanför det formella mötesrummet. När inte bara de yrkesmässiga utan också de privata relationerna blir användbara informationskällor. Kanske spelar några män innebandy tillsammans utanför jobbet och pratar ihop sig om något innan personalmötet. Och när saken väl ska diskuteras är beslutet i princip redan fattat. Samma sak kan naturligtvis hända i andra sammanhang, utanför jobbet eller i skolan.

 

Påförande av skuld och skam

Påförande av skuld och skam  kan vara när kvinnor tillskrivs ansvar för kränkningar de utsatts för av andra. Som när fokus i en våldtäktsrättegång är riktat på kvinnans klädsel, eventuella berusning och tidigare sexuella erfarenheter snarare än på de övergrepp som är föremål för utredningen. Påförande av skuld och skam hänger också ofta ihop med att bli utsatt för osynliggörande eller förlöjligande.

 

Objektifiering

Objektifiering kan vara när kvinnor i först hand döms och uppmärksammas i relation till sitt utseende. Man pratar alltså inte om kvinnor utifrån vad de kan eller gör. I sin mest renodlade form är objektifieringen en avhumanisering; en kvinna reduceras från att vara en människa till att vara ett objekt – en vara som kan köpas och säljas, som är fallet i prostitution och trafficking.

Men objektifieringen behöver inte vara så extrem för att påverka negativt. Överallt i samhället objektifieras kvinnor, vilket ofta skapar en osäkerhet inför våra egna kroppar och minskar kvinnors livsutrymme.

 

Våld och hot om våld

Våld och hot om våld är en del av många kvinnors vardag. Rädslan att utsättas för våld eller kränkningar leder ofta till att kvinnor väljer att inte gå hem själva på kvällen eller kanske inte ger sig in i diskussioner som upplevs aggressiva.

 

SplittringHärskarteknikSplittring

Splittring kan vara när kvinnor delas in i olika fack och ställs mot varandra i en förtyckande situation, vilket gör det svårare att gå samman och backa upp varandra. T.ex. när män splittrar oss kvinnor genom att ge några kvinnor fördelar mot att de snackar skit om andra kvinnor.

 

 

Referenser:
Ås, Berit (1978). ”Hersketeknikker”. Kjerringråd
Berg, Sara., Bohlin, Rebecka (2013). “Härskartekniker”. Bit inte ihop!

Bilder:
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS).
De 8 härskarteknikerna – för vuxna