Hur våld kan bli vardag

Normaliseringsprocessen

Normaliseringsprocessen är en teoretisk förklaringsmodell utformad av Sociologiprofessorn Eva Lundgren. Modellen beskriver processen då gränserna för vad som är normalt i ett förhållande gradvis förskjuts över tid. Våld omformas till något som framstår som en normal del av kärleksrelationen.
En misshandelsrelation tar olika lång tid för att formas men sker i flera steg tills våldet är “normaliserat” och blir vardag. Normaliseringsprocessen beskriver också de överlevnadsstrategier som kvinnor använder för att överleva hot och misshandel.

Våld i relationer grundar sig i att ena partnern vill ha makt och kontroll. Processen in i en våldsam relation kan se väldigt olika ut men oftast har berättelserna många gemensamma drag.

Det finns tre utstickande drag i Normaliseringsprocessen

  • Gränser förskjuts eller utplånas
    Vad som vid första sken ansågs vara omtanke och intresse för kvinnan övergår långsamt till att mannen ska kontrollera hur hon använder sina pengar, vilka hon umgås med, vad för kläder hon har på sig och vad för intressen hon får ha. Hon är inte tillåten ett privatliv, som att få ha sin telefon eller mail ifred. Gränserna överskrids också fysiskt, hon har inget att säga till om när hon vill bli berörd, äta, ha sex eller sova. Långsamt blir kvinnans livsutrymme mindre och mindre, ju mer integritet som stjäls från henne.
  • Isolering 
    En man som vill ha fullständig kontroll över sin partner behöver också isolera henne från omgivningen. Efterhand som hennes självförtroende och psyke bryts ned undviker den våldsutsatta kvinnan socialt umgänge.
  • Våld och Kärlek
    Mannen varvar hot och slag med komplimanger och kärlek. Kvinnan som vid det här laget är isolerad, nedbruten psykiskt och utan social kontakt kan därav uppskatta “de bra stunderna” mer, som en tröst för de brott han utsatt henne för.

Normaliseringsprocessen kan ta olika lång tid, ibland tar den månader ibland flera år och kan även återfinnas i relation vuxen mot barn eller i samkönade relationer.

Läs gärna mer om Normaliseringsprocessen hos:
Polisen
Kvinnojouren Ada

Samverkan mot Våld